החזון

חזון

,העצמת קהילות קטנות ובינוניות בתפוצות בתחום זהות יהודית ציונית דרך חיבור וקשר למסורת ישראל, למדינת ישראל ולערכי עם ישראל

חיזוק הקשר והשייכות של חברי הקהילה לקהילה היהודית המקומית כמקור וגורם מרכזי בחיים האישיים והרוחניים וביצירת משמעות יהודית

יצירת שינוי בתפיסת עולמם של יהודי התפוצות ביחס למדינת ישראל וערכי היהדות כחשובים, רלוונטיים ומשמעותיים עבורם