OTS AMIEL BAKEHILA

ברוכים הבאים לאו”ת עמיאל בקהילה

העצמת קהילות יהודיות בעולם

בשבעים השנים האחרונות, ישראל הפכה להיות מרכז העולם היהודי ויחד עם זה קיבלה אחריות גדולה כלפי אחינו בתפוצות.

ברוח זאת, משרד התפוצות יצר תוכנית חינוכית ותרבותית ייחודית למען קהילות יהודיות קטנות ובינוניות ברחבי העולם.

עמיאל בקהילה נוצר כדי לממש את החזון הזה.

השנה, נשלח משלחות של מחנכים יהודים, מרצים מומחים בנושא ישראל ואומנים, ל-24 קהילות באירופה, צפון אמריקה ואמריקה לטינית.

בשנים הקרובות, אנו מצפים להרחיב את פעילותנו ולהגיע לקהילות רבות נוספות.

 

 *עמיאל בקהילה הוא חלק ממכון שטראוס-עמיאלברן עמיאל, המכשיר רבנים ומחנכים יהודיים לעבודה בקהילות יהודיות ברחבי העולם. עמיאל הינו מחלקה של אור תורה סטון ובתמיכת משרד התפוצות.