מסיבת יום העצמאות, אושן סיטי מרילנד. שלום חדד

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *